www.gidsenbondaarschot.be

 
Aanbod scholen

De AGB heeft een aantal thema’s uitgewerkt die gericht zijn naar leerlingen van de lagere en de middelbare school. De voorziene rondleidingen worden op een interactieve wijze begeleid en zijn aangepast aan het  niveau van de leerlingen. De thema’s sluiten aan bij de behandelde leerstof in de klas. De bedoeling is de jongeren de stad en de omgeving beter te leren kennen, begrijpen en ze op een boeiende wijze beleven.

Mogelijke thema’s lagere school:

-       nederzettingstijd, burchten en kastelen, leenheer, leenman

-       stedentijd, handel en nijverheid, gilden, ambachten

-       religie, kloosters, heiligenverering, armenzorg

-       hygiëne, epidemieën, leef- en wooncultuur

-       oorlog en vrede

Mogelijke thema’s middelbare scholen

 geschiedenis

-       de  middeleeuwse stad Aarschot

-       de Demer als levensader

-       het kapittel bracht leven in Aarschot

-       kloosters en begijnhof,armenzorg

-       de 1ste Wereldoorlog en de wederopbouw  in Aarschot

esthetica

-       gotiek versus neogotiek

-       schilderkunst in de 18de eeuw (P.J. Verhaghen)

-       Aarschot gezien door Brigitte Raskin

-       beeldhouwer Roland Rens  (1952-2007)